Dubánek se strašidel nebojí

Cílová skupina: třída Berušek, Myšáků, Medv
ě
Termín: m
ěsíc říjen 2009

Cíl projektu: hlavní znaky a barvy podzimu
      

                            

  odhalení podzimního tajemství, kouzel a strašení
                                                                          spolupráce rodičů, d
ětí a školy

Místo realizace:                                                  školní zahrada, dubský les, prostory MŠ

Pomůcky, potřeby:                                             přírodniny
                                                                          lepidlo, barvy, št
ětce, křídy, čtvrtky, brčka, modelína, barevné papíry
                                                                         d
ětské encyklopedie
                                                                         výb
ěr básní a písní s podzimní tematikou
                                                                         fotoaparát
                                                                         papírové sáčky na odm
ěny
                                                                        diplomy
Aktivity
Pozorování zm
ěn v přírodě, sběr spadaného listí, přírodnin 
      Nácvik básní a písní s podzimní tematikou    
Poznávání a využití nových výtvarných technik
koláž z přírodnin, frotáž, mačkání a trhání papíru, otisky listů, rozfoukávání kapky barvy brčkem, modelování
Výtvarné zachycení 4 ročních období
malba na stěny čekárny autobusové zastávky Lázně Dubí 
"Divadlo v MŠ" pohádka „Bubáci a hastrmani“
Výroba "podzimníčků"
výstava v chodbě a šatně mateřské školky
na výrobě se podílí rodiče s dětmi
Home page
WEB master
První projekt MŠ Dubánek ...