Cílová skupina: třída Berušek, Myšáků a Medvědů /3-6 let/
Termín: říjen 2010
Cíl projektu:
       OOsvojení poznatků o listnatých a jehličnatých stromech
       OVytváření pozitivního vztahu k přírodě
       OMít povědomí o sounáležitosti s živou a neživou přírodou
       OVýznam a ochrana životního prostředí (proč potřebujeme stromy a jak je můžeme chránit)
       OVyhledávání a práce s informacemi

Místo realizace
: školní zahrada, dubský les, prostory MŠ

Pomůcky, potřeby: přírodniny, papír, nůžky, lepidlo, štětce, kreslící karton, pracovní listy, barvy, obrazový materiál stromů ve všech ročních obdobích, básně a písně, fotoaparát, provázky, obruče, diplomy

Aktivity:
pojmenování jednotlivých částí stromů, určování a přiřazování některých plodů, šišek a listů k různým stromům, přednes básní a zpěv písní s aktuální tématikou, pozorování změn v podzimní přírodě, výtvarné činnosti.
„Staro-nové“ výtvarné techniky: modelování, trhání a muchlání papíru, kůrotisk, frotáž, koláž z přírodnin, rozfoukávání barev…….
Zamykání lesa: Kamarádi ze „stromového království“ uzamkli v neděli 24. 10. dubský les. Děti přišly v převleku za libovolný strom a společně s rodiči si užily odpoledne plné her a soutěží.  
Výroba skřítků „Stromovníčků“ – společná práce dětí a rodičů
Home page
WEB master
Druhý projekt MŠ Dubánek ...