WEB master
Ochrana osobních údajů (GDPR)
V souvislosti s novou právní úpravou v oblasti ochrany osobních údajů Vás tímto chceme ujistit, že v naší škole děláme vše proto, aby Vaše osobní údaje i údaje Vašich dětí byly u nás v bezpečí a aby s nimi bylo nakládáno v souladu s relevantními právními předpisy.
Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte mimo jiné právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování. Námitku můžete vznést prostřednictvím zaslání emailu na reditel@msdubanek.cz.

Pověřenec (DPO) pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Bc. Radek Kindl
Bytem: Lesní 52, 417 23 Košťany
Kontakt: 775 446 664, kindl@mesto-dubi.cz