O Dubánku ....
Mateřská škola Dubánek je provozována v budově typu rodinného domu. Obklopena je udržovanou a esteticky upravenou zahradou s dostatečným množstvím dřevěného zahradního zařízení, dvěma pískovišti a hřištěm. Tyto prostory dětem umožňují rozmanité pohybové aktivity. Výhodná poloha mateřské školy v samé blízkosti dubského lesa nabízí dětem každodenně příjemně strávit pobyt venku, poznávat přírodu a vytvářet si k ní kladný vztah, učit se ji chránit.

Pro realizaci výchovně vzdělávací práce slouží tři třídy s hernami, tělocvična vybavená nářadím a náčiním, k odpočinku je k dispozici samostatná ložnice a prostor jedné herny.

Stravování dětí je zajištěno z vlastní kuchyně mateřské školy, ve společné jídelně se děti střídají podle harmonogramu. Dětem je poskytována vyvážená strava, skladba jídelníčku je pestrá, k dodržování zdravé technologie přípravy pokrmů plně napomáhá konvektomat. Pitný režim je zajištěn, děti mají stále k dispozici ve třídách dostatek tekutin.

denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí.
Vytváříme pro děti i dospělé vstřícné podnětné prostředí, aby se v něm cítily jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a měly možnost se projevovat přirozeným způsobem.
Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života.

Kapacita školy 60 dětí je plně využita, děti jsou rozděleny do tří tříd podle věku.
Děti od tří do čtyř let věku mají třídu s označením „Berušky“ v přízemí budovy, druhá věková skupina od čtyř do pěti let „Myšáci“ a věkově nejstarší děti, předškolní „Medvědi“ využívají prostory v prvním patře.

Denní řád
je pružný, reaguje na individuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený.
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování a organizaci činností. Mají podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti v různě velkých skupinách. Mají možnost se nezúčastnit společných činností.
Výuku anglického jazyka provádíme během celého dne při všech činnostech dětí podle jejich vlastního zájmu, nikoli formou kroužku odděleně od ostatních činností.
Podobně zařazujeme během dne do činností dětí hru na sopránovou zobcovou flétnu a jógu pro děti.