Zprávy pro rodiče ...
[Plakát PMeduca][Čestné prohlášení][Pomozte dětem s pandemií]

V souladu s § 165 odst. 1 písm. a) Zákona o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb.
provoz
Mateřské školy Dubánek, Křižíkova 157, Dubí 1
bude přerušen
v době letních prázdnin
od 31. 7. do 27. 8. 2023

Věra Klimešová
ředitelka MŠ