Zprávy pro rodiče ...
[Plakát PMeduca][Čestné prohlášení][Pomozte dětem s pandemií]

V souladu s § 165 odst. 1 písm. a) Zákona o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) č. 561/2004 Sb. v platném znění
provoz
Mateřské školy Dubánek, Křižíkova 157, Dubí 1
bude přerušen
v době letních prázdnin
od 01. 07. do 28. 07. 2024

Věra Klimešová
ředitelka MŠ
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je stanoven termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

DNE 6. KVĚTNA 2024
V DOBĚ OD 8, 30 HODIN DO 14 HODIN
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK,
KŘIŽÍKOVA 157/6, DUBÍ 1

ŽÁDOST PODEPISUJÍ OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘEDLOŽÍ DOKLAD TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE KE KONTROLE ÚDAJŮ
POVTRZENÍ LÉKAŘE O POVINNÉM OČKOVÁNÍ ODEVZDÁ SOUČASNĚ SE ŽÁDOSTÍ
(
formuláře ke stažení na
ÚVODNÍ STRÁNCE školky, k vyzvednutí v MŠ)

Věra Klimešová, ředitelka mateřské školy