Vážení rodiče, napište nám ...
Home page
WEB master
Zprávy pro rodiče ...
Veškeré dokumenty je možné stáhnout ve formátu PDF na úvodní stránce.
Provoz
Mateřské školy Dubánek v době letních prázdnin
bude přerušenod 22. 7. do 18. 8. 2019
               
               
V souladu s § 165 odst. 1 pís. a) Zákona o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) č. 561/2004 Sb.
MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

V souladu s § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
je stanoven termín pro

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

DNE 3. KVĚTNA 2019 V DOBĚ OD 8, 30 HODIN DO 14,00 HODIN
V BUDOVĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY DUBÁNEK,
KŘIŽÍKOVA 157/6, DUBÍ 1

ŽÁDOST PODEPISUJÍ OBA ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI

PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘEDLOŽÍ DOKLAD TOTOŽNOSTI A RODNÝ LIST DÍTĚTE KE KONTROLE ÚDAJŮ
POVTRZENÍ LÉKAŘE DOPORUČUJEME PŘINÉST ZÁROVEŇ SE ŽÁDOSTÍ

(formuláře ke stažení na www.msdubanek.cz
k vyzvednutí v MŠ)

Věra Klimešová, ředitelka mateřské školy