Vážení rodiče, napište nám ...
Home page
WEB master
Zprávy pro rodiče ...
Veškeré dokumenty je možné stáhnout ve formátu PDF na úvodní stránce.
  V souladu s § 165 odst. 1 pís. a) Zákona o předškolním, základním, středním, vyšší odborném a jiném vzdělávání
(Školský zákon) č. 561/2004 Sb.

Provoz
Mateřské školy Dubánek v době letních prázdnin
bude přerušen od 22. 7. do 18. 8. 2019 včetně.

               
Věra Klimešová
ředitelka školy