Zprávy pro rodiče ...
[Plakát PMeduca][Čestné prohlášení][Pomozte dětem s pandemií]
[Opatření MZdr od 12.4. (návrat dětí do škol)] [Testování ve školách (instruktáž)] [Testování ve školách (návazné postupy)]